“Shipped On Board Date” và “Bill Of Lading Date” – Khác Nhau Như Thế Nào? – Eimskip | Cool Choice In Logistics

BILL OF LADING LÀ GÌ?

Vận đơn đường thủy ( Bill of Lading ) được sử dụng trong những lô hàng luân chuyển bằng đường thủy. Cụ thể, đó là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa nhà luân chuyển và người gửi hàng, và là một chứng từ chiếm hữu. Vận đơn đường thủy là chứng từ luân chuyển quan trọng do hãng tàu hoặc đại lý của hãng tàu phát hành cho người mua . Nhiều nhà xuất khẩu hoàn toàn có thể quan tâm thuật ngữ “ Shipped On Board ” trong vận đơn, vì những nhà xuất khẩu này tham gia vào thương mại toàn thế giới và tiếp tục sử dụng L / C. “ Shipped On Board Date ” cũng hoàn toàn có thể được ghi trong vận đơn là “ Clean On Board Date ” hoặc “ Laden On Board Date. ”

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Vận đơn đường biển tại đây: https://hoasenhomes.vn/bl-van-don-duong-bien-va-nhung-van-de-lien-quan/

Tìm hiểu về L / C tại đây : https://hoasenhomes.vn/lc-la-gi-uu-nhuoc-diem-khi-su-dung-lc/

“SHIPPED ON BOARD DATE” LÀ GÌ?

“ Shipped On Board Date ” là ký hiệu được thêm vào bởi người phát hành vận đơn, xác nhận sản phẩm & hàng hóa đã được xếp lên tàu. Ký hiệu này được tạo bởi hãng tàu hoặc đại lý của hãng tàu tại cảng đi và ghi rõ sản phẩm & hàng hóa được xếp lên tàu nào. Vận đơn có ký hiệu “ Shipped On Board ” mang lại sự bảo đảm an toàn cao hơn cho những nhà nhập khẩu và ngân hàng nhà nước của những nhà nhập khẩu . Nhiều L / C nhu yếu một “ Shipped On Board Ocean Bill of Lading ”. Có nghĩa là Vận đơn phải là bản gốc và hiển thị “ Shipped On Board Date ” thì mới cung ứng được nhu yếu của L / C. Ký hiệu này thường được ghi trong nội dung của Vận đơn và hiển thị cùng với “ On Board Date ” .

“BILL OF LADING DATE” LÀ GÌ?

“ Bill of Lading Date ” là ngày mà vận đơn được phát hành. “ Shipped On Board Date ” và “ Bill of Lading Date ” là hai ngày khác nhau và hoàn toàn có thể không cùng một ngày. Chúng khác nhau do tại container hoàn toàn có thể đã được xếp lên tàu vào một ngày, trong khi đó vận đơn được phát hành cho người mua vào một ngày sau đó . Ví dụ, nếu một container được xếp trên tàu vào ngày 02/04/2018, ngày vận đơn của nó không hề sớm hơn “ Shipped On Board Date ” vì vận đơn chỉ hoàn toàn có thể được phát hành sau khi một container được xếp lên tàu. “ Bill of Lading Date ” phải cùng ngày hoặc sau ngày “ Shipped On Board Date ” . Nếu chứng từ luân chuyển không hiển thị “ Shipped On Board Date ”, thì “ Bill of Lading Date ” được coi là “ Shipped On Board Date ”. Không thể phát hành vận đơn mà không có “ Shipped On Board Date ” . Ngày nay, hầu hết vận đơn đều được phát hành có ký hiệu “ On Board ”. Do đó, đa phần những vận đơn đường thủy lúc bấy giờ hoàn toàn có thể được phân loại là “ “ Shipped On Board Bill Of Lading ” .

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 028 6264 63 80

Email: [email protected]

Related Posts

About The Author

Add Comment