Lãi suất ngân hàng là gì? Cách tính và ý nghĩa của lãi suất ngân hàng?

Lãi suất ngân hàng ( Bank interest rate ) là gì ? Lãi suất ngân hàng tiếng Anh là gì ? Cách tính lãi suất ngân hàng ? Ý nghĩa của lãi suất ngân hàng ?

Hiện nay, lãi suất ngân hàng luôn được update trên các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày hàng giờ. Từ đó, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tự nhìn nhận được vai trò quan trọng của lãi suất ngân hàng so với sự tăng trưởng nền kinh tế tài chính, sự cải tổ đời sống xã hội cũng như ảnh hưởng tác động không nhỏ đến sự không thay đổi về mặt chính trị của nhà nước. Vậy lãi suất ngân hàng là gì mà nó lại quan trọng như vậy. Bài viết dưới đây sẽ giúp tất cả chúng ta xử lý vướng mắc đó.

* Cơ sở pháp lý:

– Luật Ngân hàng nhà nước Nước Ta năm 2010 ; – Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán sửa đổi năm 2017

1. Lãi suất ngân hàng là gì?

1.1. Khái niệm:

Khái niệm lãi suất tuy chưa có Luật nào quy định tuy nhiên qua thực chất và đặc thù hoàn toàn có thể hiểu. Lãi suất ngân hàng là tỷ suất Xác Suất trong hợp đồng vay, mượn giữa tiền vốn gửi vào hoặc cho vay với mức lãi trong một thời kỳ nhất định do ngân hàng quy định hoặc thỏa thuận hợp tác tương thích với mạng lưới hệ thống ngân hàng. Như vậy, lãi suất biểu lộ tỷ suất Xác Suất của tiền gốc trong một khoảng chừng thời hạn nhất định.

1.2. Các loại lãi suất phổ biến hiện nay:

Chúng ta dựa vào những tiêu chuẩn khác nhau để phân loại lãi suất :

* Thứ nhất: dựa vào tính chất khoản vay, ta có các loại lãi suất sau:

– Lãi suất tiền gửi : là lãi suất ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi của người mua vào ngân hàng. Có nhiều mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm chi phí khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố : thời hạn gửi, quy mô tiền gửi, tiền gửi không kỳ hạn hay tiết kiệm chi phí … – Lãi suất cho vay : là lãi suất người đi vay tiền của ngân hàng phải trả cho ngân hàng khi ký kết hợp đồng vay tiền. Mức lãi suất này tùy thuộc vào uy tín của người mua, sự thỏa thuận hợp tác của hai bên và tùy vào hình thức, mục tiêu vay và quy định của pháp lý – Lãi suất cơ bản : Các ngân hàng dùng lãi suất cơ bản làm cơ sở ẩn định lãi suất kinh doanh thương mại của mình .

Xem thêm: Lãi suất liên ngân hàng London (LIBOR) là gì? Cách tính lãi suất liên ngân hàng London?

– Lãi suất liên ngân hàng : là lãi suất các ngân hàng vay mượn lẫn nhau trải qua thị trường liên ngân hàng, được các bên thỏa thuận hợp tác không trái với quy định của pháp lý – Lãi suất chiết khấu : là lãi suất người mua phải trả cho ngân hàng khi vay dưới hình thức chiết khấu thương phiếu hoặc sách vở có giá trị khác chưa đến hạn giao dịch thanh toán. Đặc biệt mức lãi suất này được trả trước cho ngân hàng. – Lãi suất tái chiết khấu : là lãi suất của ngân hàng TW vận dụng với các ngân hàng thương mại cho vay bằng hình thức tái chiết khấu các sách vở có giá chưa đến hạn thanh toán giao dịch của các ngân hàng này.

Mọi Người Cũng Xem   Chi tiết về cách tính lương từ máy chấm công mà bạn nên biết

* Thứ hai, dựa vào giá trị thực của tiền lãi, có các loại lãi suất sau:

– Lãi suất danh nghĩa : là lãi suất được tính theo giá trị danh nghĩa, chưa kiểm soát và điều chỉnh bởi tác động ảnh hưởng của lạm phát kinh tế, nó được biểu lộ trên quy ước sách vở đã được thỏa thuận hợp tác trước. Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất trong thực tiễn + Tỷ lệ lạm phát kinh tế – Lãi suất trong thực tiễn : là lãi suất được đo lường và thống kê lại sau khi lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ suất lạm phát kinh tế. Nếu tỷ suất lạm phát kinh tế cao thì thực tiễn ngân sách đi vay thấp. Lãi suất thực tiễn quan trọng nhất, là cái để tất cả chúng ta đo lường và thống kê hiệu suất cao của một quyết định hành động kinh tế tài chính. Các chuyên viên kinh tế tài chính còn cho rằng, lãi suất thực là cơ sở hướng dẫn người dân tốt hơn để đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư sàn chứng khoán hay mua trái phiếu chính phủ nước nhà, gửi tiền hay vay tiền từ ngân hàng …

Xem thêm: Chênh lệch lãi suất là gì? Đặc điểm và ví dụ chênh lệch lãi suất

* Thứ ba, dựa vào loại tiền cho vay, ta có 2 loại lãi suất sau:

– Lãi suất nội tệ : là lãi suất đi vay và cho vay bằng nội tệ. – Lãi suất ngoại tệ : là lãi suất đi vay và cho vay bằng đồng ngoại tệ. Mối liên hệ giữa hai loại lãi suất này : Lãi suất nội tệ = Lãi suất ngoại tệ + Mức tăng giá dự trù của tỷ giá hối đoái

* Thứ tư, căn cứ vào tính linh hoạt của lãi suất:

– Lãi suất cố định và thắt chặt : Là lãi suất được ấn định đơn cử trong hợp đồng vay, không biến hóa bởi những dịch chuyển của lãi suất thị trường. Theo đó, tiền lãi được biết trước và luôn cố định và thắt chặt, thường thì chỉ vận dụng cho vay thời gian ngắn. – Lãi suất thả nổi ( biến hóa ) : là lãi suất biến hóa theo từng thời kỳ, do đó nó hoàn toàn có thể lên xuống theo lãi suất thị trường. Mức kiểm soát và điều chỉnh lãi suất này dựa theo thỏa thuận hợp tác của ngân hàng và người mua, quy định rõ trên hợp đồng. Kỳ kiểm soát và điều chỉnh lãi suất hoàn toàn có thể là 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm / lần .

Xem thêm: Chính sách lãi suất bằng không là gì? Rủi ro của chính sách lãi suất bằng không

* Căn cứ vào khoanh vùng phạm vi tín dụng thanh toán trong nước hay ngoài nước ( quốc tế ) – Lãi suất vương quốc : là mức lãi suất cho các hợp đồng tín dụng thanh toán trong nước. – Lãi suất quốc tế : là lãi suất được dùng trong các hợp đồng quốc tế. Lãi suất thông dụng là LIBOR ( lấy trên thị trường liên ngân hàng London ), SIBOR ( trên thị trường Nước Singapore ), TIBOR ( trên thị trường Tokyo ), NIBOR ( trên thị trường NewYork ).

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn sử dụng Lenovo Tab M10 HD - Sách hướng dẫn +

2. Lãi suất ngân hàng tiếng Anh là gì?

Lãi suất ngân hàng tiếng Anh là “Bank interest rate”.

3. Cách tính lãi suất ngân hàng:

3.1. Công thức tính lãi suất tiền vay vốn ngân hàng:

Công thức chung: Số tiền lãi hàng tháng = Số tiền nợ gốc x lãi suất %

* Cách tính lãi dựa trên dư nợ gốc

Lãi suất trên dư nợ gốc là lãi được tính trên số tiền vay bắt đầu trong suốt thời hạn vay. Ví dụ : Vay 100.000.000 VNĐ, thời hạn 2 năm ( 24 tháng ) thì trong suốt 24 tháng, lãi suất sẽ luôn được tính trên số tiền nợ gốc là 100.000.000 VNĐ.

Xem thêm: Tiền lãi dự kiến là gì? Tìm hiểu về tiền lãi dự kiến

Cách tính này nhìn chung rất đơn thuần vì số tiền gốc không đổi.

* Cách tính lãi suất dựa trên dư nợ trả dần:

Tính lãi suất trên dư nợ giảm dần là lãi sẽ chỉ được tính trên số tiền thực tiễn bạn còn nợ sau khi đã trừ ra phần tiền đã trả từ trước đó. Ví dụ : Vay 100.000.000 VNĐ trong thời hạn 1 năm ( 12 tháng ) Tháng thứ nhất : tính lãi trên 100.000.000 VNĐ, bạn trả nợ gốc 10.000.000 VNĐ. Tháng thứ hai, lãi sẽ chỉ tính trên 90.000.000 VNĐ, bạn trả bớt nợ gốc thêm 20.000.000 VNĐ. Tháng thứ ba, lãi sẽ chỉ tính trên 70.000.000 VNĐ và liên tục như vậy ở các tháng tiếp theo. Ngoài ra, khi vay vốn kinh doanh thương mại, ngoài việc chọn kiểu trả lãi, tất cả chúng ta còn phải chăm sóc đến các yếu tố như chọn lãi suất cho vay ngân hàng nào thấp nhất, thời hạn gói vay có tương thích với năng lực chi trả không, quy định đơn cử của từng gói, …

3.2. Công thức tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm:

* Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất ( % / năm ) x số ngày thực gửi / 360 Ví dụ : Khách hàng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí không kỳ hạn tại ngân hàng với số tiền 160.000.000 VNĐ, lãi suất gửi 1,5 %. Sau 06 tháng người mua rút tiền gửi và số tiền lãi nhận được sẽ là : Tiền lãi = Tiền gửi x 1,5 % x 180 / 360 = 160.000.000 x 1,5 % x 180 / 360 = 1.200.000 VNĐ. Như vậy, với 160.000.000 VNĐ tiền gửi tiết kiệm chi phí, sau 06 tháng bạn sẽ nhận được 1.200.000 VNĐ tiền lãi.

* Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất ( % năm ) x số ngày gửi / 360 Ngoài ra, lãi suất gửi tiết kiệm chi phí có kỳ hạn được tính như sau : Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất ( % năm ) / 12 x số tháng gửi. Ví dụ : Khách hàng gửi tiền tiết kiệm chi phí tại ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV số tiền 200.000.000 VNĐ. Tương ứng với từng kỳ hạn là mức lãi suất khác như. Số tiền lãi mà người mua nhận được từng kỳ hạn đó là : – Kỳ hạn 1 năm, lãi suất 7,5 %, số tiền lãi cuối kỳ nhận được : 200.000.000 x 7.5 % / 12 x 12 = 15.000.000 VNĐ. – Kỳ hạn 9 tháng, lãi suất 7 % số tiền lãnh cuối kỳ nhận được : 200.000.000 x 0,07 x 270 / 360 = 10.356.164 VNĐ. – Kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 4,5 %, số tiền lãnh cuối kỳ nhận được : 200.000.000 x 0,045 x 90/360 = 2.219.180 VNĐ. Từ các ví dụ trên hoàn toàn có thể thấy, lãi suất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn cao hơn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Trong trường hợp người mua rút tiền đúng thời hạn thì sẽ nhận được hàng loạt mức lãi theo thỏa thuận hợp tác trước đó. Còn so với trường hợp người mua rút tiền lãi trước kỳ hạn thì số tiền lãi sẽ quy về lãi suất không kỳ hạn.

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách tạo tài khoản Gmail mới, cách đăng ký Gmail nhanh nhất

* Cách tính lãi suất tiền gửi theo tháng:

Nếu bạn có nhu yếu gửi tiết kiệm chi phí có kỳ hạn nhưng muốn nhận lãi theo tháng thì công thức tính lãi suất sẽ như sau : Số tiền lãi hàng tháng = Số tiền gửi x Lãi suất ( % năm ) / 12 Ví dụ : Khách hàng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí tại ngân hàng TPBank số tiền 200.000.000 VNĐ, lãi suất 7 % / năm. Số tiền lãi định kỳ theo tháng bạn nhận được sẽ là : 200.000.000 x 0.07 / 12 = 1.706.000 VNĐ. Lưu ý : Bạn không được cộng dồn từng tháng để tính lãi cho những tháng tiếp theo. Điều này chỉ hoàn toàn có thể xảy ra khi tới kỳ hạn gửi mà người mua không đến lĩnh tiền lãi và ngân hàng sẽ tự động hóa gia hạn với 1 kỳ hạn mới bằng với kỳ hạn đã ĐK trước đó.

4. Ý nghĩa của lãi suất ngân hàng:

– Tầm vĩ mô: Lãi suất chính là công cụ điều tiết chính sách tiền tệ, ổn định lạm phát và phát triển sản xuất. Nó có ảnh hưởng to lớn đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng, khích lệ hoặc hạn chế huy động vốn, tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho các hoạt động ngân hàng.

Đồng thời lãi suất còn góp thêm phần cân đối cán cân thanh toán giao dịch quốc tế trải qua việc điều hòa cung và cầu ngoại tệ. Nếu tăng lãi suất tín dụng thanh toán ngân hàng sẽ làm tăng nguồn cung ngoại tệ vào trong nước, ngược lại nếu lãi suất giảm kéo theo giảm cung và tăng cầu ngoại tệ. – Dựa trên góc nhìn vi mô : Lãi suất là cơ sở để các cá thể, doanh nghiệp đưa ra các quyết định hành động của mình như tiêu tốn hoặc gửi tiết kiệm chi phí, shopping trang thiết bị Giao hàng sản xuất hoặc gửi tiền vào ngân hàng, để dành cho những khoản góp vốn đầu tư khác. Giúp cho những cá thể đặc biệt quan trọng là người dân khi có tiền rảnh rỗi chưa biết góp vốn đầu tư vào đâu hoàn toàn có thể lựa chọn gửi tiết kiệm chi phí, vừa giúp có tiền lãi không thay đổi tiêu tốn cho nhu yếu đời sống, vừa bảo đảm an toàn khi cầm một số tiền lớn trong người sẽ không lo các rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra. mặt khác cũng giúp các ngân hàng đó có một lượng vốn nhất định xoay vòng trong kinh doanh thương mại. Việc đưa ra một mức lãi suất mê hoặc tiền cho các tổ chức triển khai, cá thể có nhu yếu vay vốn kinh doanh thương mại cũng giúp cho đời sống xã hội ngày một tốt lên. Qua bài viết, hoàn toàn có thể thấy được tầm quan trọng của lãi suất ngân hàng so với sự tăng trưởng kinh tế tài chính cũng như sự không thay đổi xã hội. Đó cũng là nguyên do vì sao mà cả nhà nước và người dân đều chăm sóc đến yếu tố này.

Related Posts

About The Author

Add Comment