Hướng dẫn học bàn tính Soroban

Cùng tham khảo những hướng dẫn học bàn tính Soroban cơ bản nhất. cực kì dễ nhé các bạn
 

Cấu tạo và cách sử dụng bàn tính soroban

Cấu tạo: Bàn tính gẩy là một khung chữ  nhật bằng gỗ, có thanh ngang ở giữa phân chia làm 2 phần.
Phía trên thanh ngang có một hạt : quy ước với giá trị là 5.
Phía dưới thanh ngang gồm 4 hạt : quy ước mỗi hạt có giá trị là 1.
Trên thanh ngang có các điểm chấm trắng : quy định là các điểm đơn vị. Tùy theo cách chọn điểm đơn vị, khi lùi sang trái một cột sẽ là cột hàng chục, tiếp theo là cột hàng trăm, ….

Cách sử dụng:
Ban đầu khi các hạt tính rời xa hết thanh ngang thì sẽ có giá trị bằng 0.
Các hạt bàn tính tiến gần thanh ngang sẽ có gía trị.
VD: 1 hạt bên dưới tiến gần thanh ngang sẽ có giá trị là 1, 2 hạt tiến gần có giá trị là 2, tương tự với 3 và 4
       1 hạt bên trên thanh ngang tiến lại gần thanh ngang có giá trị là 5, 1 hạt bên trên và 1 hạt bên dưới sẽ có giá trị là 6, tương tự với 7, 8 và 9.
Cột hàng chục áp dụng tương tự.
Đối với các số kết hợp cả hàng chục và hàng đơn vị : 1 hạt đi lên bên cột hàng chục và 1 hạt đi lên bên hàng đơn vị có giá trị là 11, 1 hạt đi lên bên cột hàng chục và 1 hạt đi xuống bên cột đơn vị là 15, ….
Khi thực hiện các phép tính cộng trừ: Đối với các hạt bàn tính bên dưới thanh ngang, ngón cái có nhiệm vụ gẩy các hạt bàn tính bên dưới thanh ngang đi lên ( thực hiện làm phép tính cộng), ngón trỏ gẩy các hạt bàn tính đi xuống ( thực hiện phép tính tính trừ). Đối với hạt bàn tính bên trên thanh ngang sẽ sử dụng ngón trỏ để thực hiện cả cộng và trừ.

Mọi Người Cũng Xem   Cách đặt mật khẩu cho máy tính casio fx 570vn plus

Cách sử dụng bàn tính gẩy đơn giản

  Cộng, trừ trong phạm vi 5
Khi cộng,  trừ trong phạm vi 5 và số hạt bàn tính phía dưới không đủ để cộng va trừ nữa thì chùng ta phải dùng đến nhóm những cạp bạn nhỏ cùng  toa. Những cặp bạn nhỏ cùng toa là những cặp số  có tổng bằng 5 và khác 0, bao gồm: 1 & 4, 2 & 3, 4 & 1.

Ví dụ:

1) Cộng 4: Muốn cộng thêm 4 khi không còn đủ 4 hạt nữa thì ta sẽ thực hiện thao tác sau:
– Tay trái: xòe ngón trỏ và ngón giữa hình cái kéo
– Tay phải: vừa cầm bút, vừa xòe ngón trỏ và ngón cái hình càng cua. Ngón trỏ gạt hạt bàn tính phía trên xuống (+5), đồng thời ngón cái gạt 1 hạt bàn tính  phía dưới cùng xuống (-1). Lưu ý: kéo xuống cùng một lúc.
Áp dụng trong các trường hợp: 1 + 4, 2 + 4, 3 + 4, 4 + 4

2) Cộng 3: Muốn cộng thêm 3 khi không còn đủ 3 hạt nữa thì sẽ áp dụng thao tác sau:
– Tay trái: xòe ngón trỏ và ngón giữa hình cái kéo.
– Tay phải: vừa cầm bút đúng cách, vùa xòe ngón trỏ và ngón cái hình càng cua. Ngón trỏ gạt hạt bàn tính phía trên xuống (+5), đồng thời ngón cái gạt 2 hạt bàn tính phía dưới cùng xuống (-2). Lưu ý: kéo xuống cùng một lúc.
Áp dụng trong các trường hợp: 2 + 3, 3 + 3, 4 + 3
Ban đầu khi các hạt tính rời xa hết thanh ngang thì sẽ có giá trị bằng 0. Các hạt bàn tính tiến gần thanh ngang sẽ có gía trị. VD : 1 hạt bên dưới tiến gần thanh ngang sẽ có giá trị là 1, 2 hạt tiến gần có giá trị là 2, tương tự như với 3 và 41 hạt bên trên thanh ngang tiến lại gần thanh ngang có giá trị là 5, 1 hạt bên trên và 1 hạt bên dưới sẽ có giá trị là 6, tương tự như với 7, 8 và 9. Cột hàng chục vận dụng tương tự như. Đối với các số phối hợp cả hàng chục và hàng đơn vị chức năng : 1 hạt đi lên bên cột hàng chục và 1 hạt đi lên bên hàng đơn vị chức năng có giá trị là 11, 1 hạt đi lên bên cột hàng chục và 1 hạt đi xuống bên cột đơn vị chức năng là 15, …. Khi triển khai các phép tính cộng trừ : Đối với các hạt bàn tính bên dưới thanh ngang, ngón cái có trách nhiệm gẩy các hạt bàn tính bên dưới thanh ngang đi lên ( triển khai làm phép tính cộng ), ngón trỏ gẩy các hạt bàn tính đi xuống ( thực thi phép tính tính trừ ). Đối với hạt bàn tính bên trên thanh ngang sẽ sử dụng ngón trỏ để triển khai cả cộng và trừ. Cộng, trừ trong khoanh vùng phạm vi 5K hi cộng, trừ trong khoanh vùng phạm vi 5 và số hạt bàn tính phía dưới không đủ để cộng va trừ nữa thì chùng ta phải dùng đến nhóm những cạp bạn nhỏ cùng toa. Những cặp bạn nhỏ cùng toa là những cặp số có tổng bằng 5 và khác 0, gồm có : 1 và 4, 2 và 3, 4 và 1. Ví dụ : 1 ) Cộng 4 : Muốn cộng thêm 4 khi không còn đủ 4 hạt nữa thì ta sẽ triển khai thao tác sau : – Tay trái : xòe ngón trỏ và ngón giữa hình cái kéo – Tay phải : vừa cầm bút, vừa xòe ngón trỏ và ngón cái hình càng cua. Ngón trỏ gạt hạt bàn tính phía trên xuống ( + 5 ), đồng thời ngón cái gạt 1 hạt bàn tính phía dưới cùng xuống ( – 1 ). Lưu ý : kéo xuống cùng một lúc. Áp dụng trong các trường hợp : 1 + 4, 2 + 4, 3 + 4, 4 + 42 ) Cộng 3 : Muốn cộng thêm 3 khi không còn đủ 3 hạt nữa thì sẽ vận dụng thao tác sau : – Tay trái : xòe ngón trỏ và ngón giữa hình cái kéo. – Tay phải : vừa cầm bút đúng cách, vùa xòe ngón trỏ và ngón cái hình càng cua. Ngón trỏ gạt hạt bàn tính phía trên xuống ( + 5 ), đồng thời ngón cái gạt 2 hạt bàn tính phía dưới cùng xuống ( – 2 ). Lưu ý : kéo xuống cùng một lúc. Áp dụng trong các trường hợp : 2 + 3, 3 + 3, 4 + 3

Mọi Người Cũng Xem   10 mẹo tâm lý đối phó với người đang giận dữ, bực mình

Hướng dẫn sử dụng Bàn tính gảy, Soroban

Kinh nghiệm học giỏi môn Toán
Kinh nghiệm thi đại học môn Toán
Kinh nghiệm học môn Toán để vượt qua mọi kì thi
Cách tự học kế toán đúng phương pháp nhất
Hướng dẫn học tin học kế toán

(St)
( St )

Related Posts

About The Author

Add Comment