Hướng dẫn cách tính khoảng cách giữa hai ngày trong Excel

# Hướng # dẫn # cách # tính # khoảng # cách # giữa # hai # ngày # trong # ExcelChia sẻ bài viết này :

Trong bài viết này, Thủ Thuật Online và bạn sẽ cùng tìm hiểu những cách tính khoảng cách giữa hai ngày trong Excel. Yêu cầu này thường thấy trong các công việc liên quan tới tính ngày thực hiện hợp đồng, thâm niên làm việc… Hàm sử dụng chủ yếu là hàm DATEDIF.

Tính số ngày từ ngày khởi đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 cách làm như sau:

Hướng dẫn cách tính khoảng cách giữa hai ngày trong Excel

Cách 1: Dùng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày kết thúc – Ngày bắt đầu

Kết quả giống như tại ô C2 trong hình trên .

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc : DATEDIF ( Ngày khởi đầu, Ngày kết thúc, “ d ” )
Ký hiệu “ d ” đại diện thay mặt cho Ngày ( Day )
Ta thấy tác dụng của cả 2 cách tính đều bằng nhau .

Tính số tuần giữa hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị chức năng tính là Tuần, nhưng dựa vào đặc thù : 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta hoàn toàn có thể làm như sau :
Lấy tác dụng hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

Mọi Người Cũng Xem   Cộng trừ, nhân chia số âm dương quy tắc tuyệt đối không được quên.

Hướng dẫn cách tính khoảng cách giữa hai ngày trong Excel

Công thức tại ô D2 cho tất cả chúng ta tác dụng tính theo số tuần giữa hai ngày : Từ ngày mở màn tới Ngày kết thúc :
= DATEDIF ( A2, B2, ” d ” ) / 7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ sử dụng hàm loại bỏ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

= TRUNC ( DATEDIF ( A2, B2, ” d ” ) / 7, 0 )
= INT ( DATEDIF ( A2, B2, ” d ” ) / 7 )
Xem thêm : Cách tìm phần nguyên của phép chia với hàm QUOTIENT và hàm INT

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, tất cả chúng ta sử dụng tham số “ m ” trong hàm DATEDIF như sau :

Hướng dẫn cách tính khoảng cách giữa hai ngày trong Excel

= DATEDIF ( Ngày mở màn, Ngày kết thúc, “ m ” )
Số tháng được tính trong hàm DATEDIF trên nguyên tắc tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng .

Tính số năm giữa hai ngày

Để tính số tháng, tất cả chúng ta sử dụng tham số “ y ” trong hàm DATEDIF như sau :

Hướng dẫn cách tính khoảng cách giữa hai ngày trong Excel

Tại ô F2 dùng công thức xác lập số năm :
= DATEDIF ( Ngày khởi đầu, Ngày kết thúc, “ y ” )
Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày .

Tính số tháng lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số tháng lẻ ngoài số năm, ta hoàn toàn có thể tính theo 2 cách :

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

Mọi Người Cũng Xem   54 Từ Vựng Về Tính Các Tính Từ Chỉ Tính Cách Tiếng Việt, Những Tính Từ Mô Tả Tính Cách Con Người

Hướng dẫn cách tính khoảng cách giữa hai ngày trong Excel

Trong ô E2, công thức Datedif sử dụng là :
= DATEDIF ( A2, B2, ” ym ” )
Kết quả : 16 tháng = 1 năm + 4 tháng lẻ
Như vậy để tính khoảng cách giữa hai ngày theo Số ngày, Số tuần, Số tháng, Số năm, Số tháng lẻ … tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể chỉ cần sử dụng hàm DATEDIF là hoàn toàn có thể ra tác dụng ngay .
Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm 1 số ít ứng dụng của việc tính khoảng cách giữa hai ngày, hai thời gian trong Excel :

Hướng dẫn cách tính thời gian làm việc giữa hai thời điểm cụ thể theo ngày tháng năm

Cách thiết lập tự động hóa cảnh báo nhắc nhở hợp đồng lao động sắp hết hạn trên file Excel

Chia sẻ bài viết này :

Related Posts

About The Author

Add Comment