II. Mạng điện 3 pha trung tính cách ly: – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 221.06 KB, 14 trang )


1) Khi làm việc bình thườngUAI ptAI CAI ptCUC

I CB

I CC

I ptB

UBKhi làm việc bình thường,

mạng điện đối xứng:

– Dòng điện IptA, IptB, IptC đối

xứng

– Dòng điện dung ba pha

cũng đối xứng

– Điện áp điểm trung tính

bằng không– Điện áp các pha dây pha A,B,C so với đất bằng điện

áp pha

– Dòng điện đổ vào đất bằng không

02 Jan 2011401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp42) Khi sự cố chạm đất 1 pha

 

U ′ I ptA A’

AAPhụ tảiO

BC′

UCIC02 Jan 2011C

I ptB′

UBB’

C’C′

I CCC′

I CB

I ptC

′

I CA401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp52) Khi sự cố chạm đất 1 pha:U′

AUASự cố pha C:U ′ = U A −U C

A

′

U B = U B −U C

′

U C = U C −U C = 0

U′

AB′

U CAĐiện áp dây:−UCUCDòng điện dung:

I ‘CA =U ‘A

=

ZC

UB3U pha

ZC′

U BC

U ′ = U ‘ A −  ‘ B = U AB

U

AB

′

U BC = U ‘ B −  ‘C = U BC

U

′ ′U B U CA =U ‘C −U ‘ A =U CA; I ‘CB =U ‘B

=

ZC3U phaDòng dung chảy vào điểm chạm đất

02 Jan 2011ZC′

 ‘ = U C = 0;

; I CC

ZC⇒ I C = 3ωCU pha401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp6Nhận xét: Khi sự cố chạm đất 1 pha: Điện áp đối với đất của pha chạm đất bằng không,

điện áp đối với đất hai pha còn lại tăng lên bằng

điện áp dây

 Dòng điện dung của pha chạm đất tăng lên 3 lần,

dòng điện dung của hai pha còn lại chỉ tăng căn ba lần

so với khi làm việc bình thường

Điện áp điểm trung tính tăng lên bằng điện áp pha

Hệ thống điện áp dây của mạng điện giữ không đổi

giống như làm việc bình thường ⇒Mạng điện vẫn làm

việc bình thường (ưu điểm)

02 Jan 2011401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp7Nếu cho phép làm việc trong mạng này cần lưu ý:

 Cách điện của mạng điện phải thiết kế và tính toán

chòu được điện áp dây. Điện áp càng cao giá thành

cách điện sẽ tăng vọt ⇒chỉ ứng dụng cho mạng

m≤35kV

Dòng điện dung chỗ chạm đất lớn sẽ sinh hồ quang

có thể gây cháy cách điện

Khi dòng điện dung lớn và hồ quang cháy không ổn

đònh ⇒ quá độ, gây quá điện áp, nhất là khi xảy ra hiện

tượng cộng hưởng, quá điện áp có thể đạt từ 3,5-4,5 lần

Upha

⇒dễ dàng chọc thủng cách điện gây ngắn mạch nhiều

pha rất nguy hiểm

02 Jan 2011401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp8Mạng điện này không thể làm việc quá lâu khi chạm đất 1 phaTuỳ thuộc vào điện áp mạng điện người ta quy đònh:

Mạng điệnm≤6kV, thời gian làm việc cho phép tcp≤2h

 m ≤10kV, tcp ≤1h và dòng chạm đất IC ≤30A

m >10kV, tcp ≤0,5h

Và đối với mạng điện m ≤35kV, chỉ cho phép làm

việc khi IC ≤10A02 Jan 2011401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp9III. Mạng điện trung tính nối đất qua cuộn dập HQ:I ptAAA’Phụ tảiO

I ptBBCB’

C’

∆IL

IL02 Jan 2011CC0

ICC′

I CB

I ptC

′

I CA401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp10Cấu tạo cuộn dập hồ quang:

ILCuộn dập HQ là cuộn dây có lõi

thép, đặt trong thùng chứa dầu máy

biến áp

Độ tự cảm:

L = µ0 N 2 S / δ

Với, µ0: độ từ thẩm của không

khí

N: số vòng dây, S: tiết diện mạch từ

δ : khe hở không khíĐiện cảm của cuộn dây có thể thay đổi được bằng

cách thay đổi khe hở không khí hoặc thay đổi số vòng

dây

02 Jan 2011401019 – Nhà máy điện và trạm biến áp11Related Posts

About The Author

Add Comment