Ví Dụ Về Cách Tính Điểm Trung Bình Chung Tích Lũy, Cách Tính Điểm Trung Bình Chung Tích Luỹ

Ví Dụ Về Cách Tính Điểm Trung Bình Chung Tích Lũy, Cách Tính Điểm Trung Bình Chung Tích Luỹ

*
*

“ + encodeURIComponent ( u ) ) ” href = ” javascript : ; ” title = ” Buzz to Yahoo ” >
*
*
*
*
*
*
Hướng dẫn sơ lược về phương pháp tính điểm trung bình chung học tập và điểm trung bình chung tích luỹ, xếp loại tốt nghiệp .
Theo Sổ tay sinh viên – Quy định về huấn luyện và đào tạo, công thức chung để tính điểmtrung bình chung học tập theo kỳ, năm và điểm trung bình chung tích luỹ, điểm trung bình chung tích luỹ toàn khóa đều là công thức sau, chỉ khác là các điểm nào sẽ tham gia vào đo lường và thống kê .

Đang xem: Ví dụ về cách tính điểm trung bình chung tích lũy

Tính điểm trung bình chung học tập và điểm trung bình chung tích luỹ :

Trong đó :
+ A là điểm trung bình chung tích luỹ .
+ ailà điểm của học phần thứ i .
+ nilà số tín chỉ của học phần thứ i .
+ n là tổng số học phần .

Lưu ý:

1. Căn cứ vào Khung chương trình ( vp.lingocard.vn.edu.vn > Tra cứu > Kết quả học tập > Khung chương trình ) các môn không tham gia tính điểm trung bình sẽ được vô hiệu để không tham gia vào tính Trung bình .
Xem thêm : Cấu Trúc Của Bài Luận Văn Chiến Lược Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Chọn Lọc

Mọi Người Cũng Xem   Cách bật và tắt AdBlock chặn quảng cáo đơn giản nhanh chóng

2. Điểm môn học tham gia vào giám sát sẽ là Điểm tổng hợp, trong trường hợp đo lường và thống kê điểm trung bình thang 4 thì điểm tổng hợp môn học phải được quy đổi về thang điểm 4 sau đó mới tham gia vào thống kê giám sát trung bình. Bảng quy đổi như sau :

Thang điểm 10
Thang điểm 4
8,5 đến 10
4
7,0 đến 8,4
3
5,5 đến 6,9
2
4,0 đến 5,4
1
Dưới 4

Do việc quy đổi này lên sẽ có những trường hợp điểm trung bình thang 10 cao hơn nhưng điểm trung bình thang 4 thấp hơn. Ví dụ : SV1 có trung bình thang 10 SV2 .

Sinh viên
Điểm 1 (thang 10)
Điểm 2 (thang 10)
TB (thang 10)
Điểm 1 (thang 4)
Điểm 2 (thang 4)
TB (thang 4)
SV1
8.5
8.7
8.6
4
4
4
SV2
8.4
10
9.2
3
4
3.5

3. Tính điểm Trung bình học tập theo học kỳ : Các môn học trong học kỳ sẽ tham gia vào giám sát, các môn học trong kỳ ngoài chương trình khung cũng tham gia thống kê giám sát, các điểm cải tổ cho lần học trong kỳ cũng sẽ tham gia vào thống kê giám sát. Các môn sẽ không tham gia vào thống kê giám sát : Môn được lao lý không tham gia tính Trung bình, môn cải tổ cho lần học khác học kỳ .
4. Tương tự như theo học kỳ, tính điểm Trung bình học tập theo năm : Các môn học trong năm sẽ tham gia vào giám sát, các môn học trong năm ngoài chương trình khung cũng tham gia giám sát, các điểm cải tổ cho lần học trong năm cũng sẽ tham gia vào đo lường và thống kê. Các môn sẽ không tham gia vào đo lường và thống kê : Môn được lao lý không tham gia tính Trung bình, môn cải tổ cho lần học khác năm học .
5. Điểm cải tổ cho lần học trong kỳ, năm sẽ tham gia vào tính trung bình học tập học kỳ, năm. Điểm cải tổ cho lần học khác kỳ, năm sẽ chỉ tham gia vào tính trung bình tích lũy, điểm trung bình học tập kỳ, năm trước sẽ không được giám sát lại lên điểm cải tổ này sẽ chưa làm biến hóa điểm trung bình học tập kỳ, năm .
6. Điểm trung bình tích lũy : Các môn đã học trong khóa học có lao lý tham gia tính trung bình sẽ tham gia vào đo lường và thống kê, Các môn có nhiều đầu điểm chỉ lấy điểm cao nhất, Các môn ngoài chương trình sẽ không tham gia thống kê giám sát. Điểm tốt nghiệp không tham gia vào đo lường và thống kê. Điểm trung bình tích lũy dùng để xét điều kiện kèm theo thực tập tốt nghiệp, điều kiện kèm theo tốt nghiệp .

Mọi Người Cũng Xem   [Hướng Dẫn] Cách Tính Giá Xây Nhà Theo M2 Đơn Giản 2021

Xem thêm: Khái Niệm Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự, Giáo Án Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự

7. Điểm trung bình tích lũy toàn khóa : cách tính tựa như như điểm trung bình tích lũy, khác nhau là điểm trung bình tích lũy toàn khóa gồm có cả điểm tốt nghiệp. Điểm trung bình tích lũy toàn khóa dùng để xếp loại tốt nghiệp ( cấp bằng ) và in trong bảng điểm cấp cho sinh viên khi ra trường .
8. Xếp loại tốt nghiệp : Loại tốt nghiệp được xếp theo điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học như sau :

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment