Kỳ thu tiền bình quân là gì? Công thức tính và ví dụ

Kỳ thu tiền bình quân (hay Số ngày luân chuyển các khoản phải thuSố ngày tồn đọng các khoản phải thuSố ngày của doanh thu chưa thu) là một tỷ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tỷ số này cho biết doanh nghiệp mất bình quân bao nhiêu ngày để thu hồi các khoản phải thu của mình.

Cùng Isinhvien tìm hiểu khái niệm kỳ thu tiền bình quân là gì, công thức tính như thế nào qua bài viết dưới đây nhé.

Kỳ thu tiền bình quân

Khái niệm kỳ thu tiền bình quân

Kì thu tiền bình quân là khoảng thời gian doanh nghiệp thu về các khoản mà khách hàng nợ doanh nghiệp trong mục các khoản nợ phải thu (AR). Các công ty tính toán kì thu tiền bình quân để đảm bảo họ có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của họ.

Kì thu tiền bình quân thể hiện số ngày trung bình giữa ngày bán chịu được thực hiện và ngày người mua thanh toán cho lần bán chịu đó. Kì thu tiền bình quân của một công ty là dấu hiệu cho thấy hiệu quả của các hoạt động quản lí khoản phải thu. Các doanh nghiệp phải có khả năng quản lí kì thu tiền bình quân để đảm bảo họ hoạt động diễn ra bình thường.


Kì thu tiền bình quân thấp thường có lợi hơn là kì thu tiền bình quân cao. Kì thu tiền bình quân thấp cho thấy công ty tịch thu tiền giao dịch thanh toán nhanh hơn. Tuy nhiên, điểm yếu kém của việc này là nó hoàn toàn có thể cho thấy các lao lý tín dụng thanh toán quá khắt khe, nếu thực trạng này cứ liên tục người mua hoàn toàn có thể sẽ tìm kiếm các nhà sản xuất dịch vụ khác với các lao lý giao dịch thanh toán thuận tiện hơn .

Công thức tính kỳ thu tiền bình quân

Kỳ thu tiền bình quân được tính theo công thức sau:

Công thức tính kỳ thu tiền bình quân

Trong đó:

Hệ số vòng xoay các khoản phải thu trung bình được tính theo công thức : công thức tính hệ số vòng quay các khoản phải thu

Doanh số tín dụng thuần được tính như sau:

Doanh số tín dụng thuần = Tổng doanh số bán hàng - Doanh số bán hàng bằng tiền mặt

Ví dụ tính kỳ thu tiền bình quân

Báo cáo tài chính của Tập đoàn Công ty Jagriti có các chi tiết sau:


 • Tổng doanh số = $ 200.000
 • Doanh thu bằng tiền mặt = $ 70.000
 • Số dư cuối kỳ của các khoản phải thu = $ 10.000
 • Số dư cuối kỳ của các khoản phải thương phiếu phải thu = $ 5.000

Chúng ta phải tính kỳ thu tiền trung bình cho Tập đoàn Công ty Jagriti.

Để tính kỳ thu tiền bình quân, tất cả chúng ta cần Vòng quay khoản phải thu bình quân và hoàn toàn có thể giả định Số ngày trong năm là 365 . Tính toán doanh thu tín dụng thanh toán bằng cách sử dụng công thức dưới đây :
 • Doanh số tín dụng thuần = Tổng doanh số bán hàng – Doanh số bán hàng bằng tiền mặt
 • Doanh số tín dụng = $ 200.000 – $ 70.000
 • Doanh số tín dụng = $ 130.000

Ta có thể tính hệ số vòng quay các khoản phải thu như sau:

 • Hệ số vòng quay các khoản phải thu = Doanh số tín dụng thuần / (Các khoản phải thu + Thương phiếu phải thu)
 • Hệ số vòng quay các khoản phải thu = $130.000 / ($10.000 + $5.000) = $130.000 / $15.000 = 8,7 hoặc 9 lần
Bây giờ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thống kê giám sát kỳ thu tiền trung bình cho Nhóm công ty Jagriti bằng cách sử dụng Công thức dưới đây
 • Công thức kỳ thu tiền trung bình = 365 ngày / hệ số vòng quay khoản phải thu trung bình
 • Kỳ thu tiền trung bình = 365/9
 • Thời gian thu tiền trung bình = 40 ngày

Như vậy, tập đoàn Công ty Jagriti có kỳ thu tiền bình quân là 40 Ngày .

Trên đây là bài viết tổng hợp về các kiến thức cơ bản của nội dung “kỳ thu tiền bình quân”, hi vọng sẽ hữu ích với độc giả. Truy cập chuyên mục Kế toán tài chính để cập nhật các bài viết mới nhất của Isinhvien nhé.

Related Posts

About The Author

Add Comment